نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۲

 • محیط کشت (Dichloran-Glycerol (dg18
  محیط کشت (Dichloran-Glycerol (dg18 تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت (Tryptic soy broth (TSB-شرکت مرک
  محیط کشت (Tryptic soy broth (TSB-شرکت مرک تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Agar
  محیط کشت Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Baird Parker Agar
  محیط کشت Baird Parker Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Blood Agar
  محیط کشت Blood Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Czapek-Dox agar
  محیط کشت Czapek-Dox agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت MacConkey Agar
  محیط کشت MacConkey Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت SIM
  محیط کشت SIM تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Triple Sugar Iron (TSI) Agar
  محیط کشت Triple Sugar Iron (TSI) Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Yeast Extract Agar
  محیط کشت Yeast Extract Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت YPD or YEPD Agar
  محیط کشت YPD or YEPD Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشتEosin Methylene Blue(EMB)agar
  محیط کشتEosin Methylene Blue(EMB)agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
مقایسه ( 0 مورد )
تماس فوری جهت استعلام قیمت