نمایش ۱ - ۱۲ کالا از ۱۸

 • محیط کشت (Dichloran-Glycerol (dg18
  محیط کشت (Dichloran-Glycerol (dg18 تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت (Tryptic soy broth (TSB-شرکت مرک
  محیط کشت (Tryptic soy broth (TSB-شرکت مرک تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Agar
  محیط کشت Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Baird Parker Agar
  محیط کشت Baird Parker Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Blood Agar
  محیط کشت Blood Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Czapek-Dox agar
  محیط کشت Czapek-Dox agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت DMEM-شرکت سیگما الدریچ
  محیط کشت DMEM-شرکت سیگما الدریچ تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت DMEM-شرکت گیبکو
  محیط کشت DMEM-شرکت گیبکو تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Fetal bovine serum-شرکت بیوسرا
  محیط کشت Fetal bovine serum-شرکت بیوسرا تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت Fetal bovine serum-شرکت گیبکو
  محیط کشت Fetal bovine serum-شرکت گیبکو تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت MacConkey Agar
  محیط کشت MacConkey Agar تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
 • محیط کشت RPMI 1640-شرکت بایوسرا
  محیط کشت RPMI 1640-شرکت بایوسرا تماس بگیرید

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   ""
مقایسه ( 0 مورد )
تماس فوری جهت استعلام قیمت