Sodium Hypochlorite

هیپوکلریت سدیم(آب ژاول)

هیپوکلریت سدیم معمولاً به عنوان مایع سفید کننده نامیده می شود، و در ایران با نام سازنده ی قدیمی خود یعنی وایتکس نیز شناخته می شود، از دیگر نام های این ماده آب ژاول می باشد.